Åsa-Helena Borkesand

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop. Detta är de flesta överrens om men tyvärr erbjuds sällan hälsolösningar med ett tvärvetenskapligt synsätt. Detta ville jag råda bot på genom att skaffa mig gedigen akademisk utbildning inom de olika områden som jag tycker hör hälsan till. Jag är bl.a. beteendevetare, medicinskt basutbildad styrketräningsinstruktör, kostrådgivare inom kognitiv inriktning och kognitiv psykoterapeut steg-1.

Webbplats:http://www.friskfaktorer.se
E-post:friskfaktorer@gmail.com
Ort: Solna